สัญลักษณ์ หรือ ตราครุฑ ที่ปรากฎบนโฉนดมี มีกี่แบบ และ ความหมายอย่างไร

สัญลักษณ์ หรือ ตราครุฑ ที่อยู่บนโฉนดที่ดินอาจมีสีต่างกัน ที่ดินแต่ละแปลงที่อยู่ในโฉนดสีตราครุฑนั้นๆๆ แตกต่างกันไป ซึ่งมักจะบ่งบอกถึงความเฉพาะเจาะของพื้นที่นั้น ๆ หรือหน่วยงานที่เป็นผู้ออกโฉนด ดังนี้:

ครุฑสีแดง
ครุฑแดง

1.      ครุฑสีแดง – โฉนดที่ดิน นส.4

โฉนดทีมีสัญลักษณ์รูป ครุฑสีแดง หมายถึง ผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของอยู่หลังโฉนด คือ ผู้ถือครองมีกรรมสิทธิ์ 100% สามารถ โอนกรรมสิทธิ์ได้ เรียกได้ว่าเป็นโฉนดที่ดิน ที่มีสิทธิ์ในการทำกิน อยู่อาศัย และ สามารถ ขาย โอน เปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองได้ ตามกฎหมาย แน่นอน

2.      ครุฑเขียว – หนังสือ นส.3 ก

ถือว่า เป็นหนังสือรับรอง การมีสิทธิ์ เพียง ทำประโยชน์ในที่ดินนั้น ๆ ไม่มีสถานะ เป็น โฉนดที่ดิน และ ไม่สามารถ ครอบครองเป็น กรรมสิทธิ์ ของตนได้ ซึ่ง เป็นหนังสือรับรองที่ ออกจากท้องถิ่นนั้นๆ ที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ เป็นเอกสารที่ไม่ใช่โฉนดที่ดินใช้สำหรับเป็นหนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ว่าเราได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นๆ แต่ภายหลัง สามารถยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ (เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ ครุฑสีแดง) ก็สามารถทำการ ซื้อขาย หรือ จดจำนอง ได้

3.      ครุฑน้ำเงิน – หนังสือ สปก.

เป็นเอกสาร ที่ ไม่สามารถ ซื้อขายได้ เป็นหนังสื่อที่ดิน ที่ทางราชการออกให้ เพื่อให้เกษตรกร ใช้ในการทำกินเท่านั้น ออกโดย หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แต่สามารถทำสัญญาเช่าได้ 99 ปี และสามารถตกเป็นมรดกให้แก่ทายาทได้ ก่อนซื้อที่ดินเปล่า หรือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ก็ควรเช็ค ให้รอบคอบก่อนโอน

4.      ครุฑดำ – หนังสือ นส.3

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน หรือสีครุฑสีดำเป็นเอกสารที่เป็นประกาศจากราชการ ไม่มีการรังวัดที่แน่นอน เสี่ยงที่จะซื้อขาย หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3 ข. จำง่าย ๆ ละกันว่า 2 อันนี้ ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศเป็นเอกสารที่ไม่ใช่โฉนดที่ดิน ใช้สำหรับเป็นหนังสือรับรองจะแสดงถึงสิทธิ์  หรือถ้าต้องการจะขายต้องรอประกาศ จากราชการ 30 วัน

 

สีของตราครุฑอาจมีความหมาย บ่งบอกถึง สิทธิและสถานะของทีดินแปลงนั้นๆ และสถานที่ ที่ออกเอกสารสิทธิ์ นั้น ในประเทศไทย หวังว่า สิ่งที่ทาง นิษา เรียลเอสเตท ที่นำเสนอมาข้างต้น จะเป็นประโยชน์ให้ท่าน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ :
  • รับฝากขาย จัดหา บ้าน ที่ดิน คอนโด พร้อมสินเชื่อ : https://nisarealestate.com

NISA Real Estate นายหน้าขายบ้าน มืออาชีพ มี คุณภาพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในด้านการตลาดและการขาย พร้อมให้คำแนะนำค่ะ