สินเชื่อบ้าน ธนาคาร ไหน อนุมัติ ง่าย ดำเนินการได้รวดเร็ว อัพเดท 2566

การเลือกสินเชื่อธนาคารต้องดูหลายส่วนประกอบกัน ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มองหาจะเป็นการดูว่า สินเชื่อบ้าน ธนาคาร ไหน อนุมัติ ง่าย เพราะเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถเป็นเจ้าของบ้านในฝันได้โดยไม่ต้องรอนานเกินไป การเลือกธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำและเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับรายได้และสภาพความเป็นตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการทำสินเชื่อบ้าน การศึกษาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแต่ละแห่งให้ดีที่สุดและเปรียบเทียบระหว่างธนาคารต่าง ๆ เพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

นิษา เรียลเอสเตท ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ ประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปี

หลักการพิจารณาว่า สินเชื่อบ้าน ธนาคาร ไหน อนุมัติ ง่าย

1. คำนวณสถานะทางการเงิน และความสามารถในการกู้ ของตัวเองให้ดี

ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อหรือวงเงินกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อซื้อบ้าน-คอนโด โดยประเมินจากฐานเงินเดือนหรือรายได้ ระยะเวลาการทำงาน รายได้เสริม และยอดหนี้สินของผู้กู้ โดยตามพื้นฐานของธนาคารมักจะให้วงเงินกู้อยู่ที่ประมาณ 30-50 เท่าของรายได้สุทธิ (หรืออาจจะมากกว่า 50 เท่า ในบางกรณี) สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย จะขึ้นอยู่กับความมั่นคงในหน้าที่การงาน ความมีวินัยในการชำระหนี้สิน ประวัติทางการเงินของผู้กู้ รวมไปถึงสัดส่วนและความสามารถของการผ่อนชำระหนี้ ซึ่งไม่ควรเกิน 40% ของเงินเดือน และเป็นระดับที่ธนาคารพิจารณาแล้วว่าผู้กู้สามารถแบกรับภาระหน้าที่ผ่อนบ้านได้สบาย ๆ

 • ตัวอย่าง: เงินเดือน 30,000 บาท ภาระผ่อนต่องวด 12,000 บาท วงเงินกู้สูงสุดประมาณ 1.7 ล้านบาท

2. ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร

แต่ละธนาคารจะให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน ควรตรวจสอบและคำนวณความคุ้มค่าของแต่ละข้อเสนอ โปรโมชั่นของธนาคาร เช่น เปอร์เซ็นต์วงเงินกู้ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย, อัตราดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียม, ระยะเวลาในการกู้ และค่างวดผ่อนชำระ ในเบื้องต้นควรคำนวณดูว่าข้อเสนอลักษณะไหนที่เหมาะสมกับความต้องการ และทำการยื่นกู้เงินซื้อบ้านอย่างน้อย 3 ธนาคาร

สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายหรือยาก ทางธนาคารนั้น ๆ จะประเมินจากวงเงินที่ยื่นกู้ รวมทั้งความสามารถในการผ่อนชำระประกอบกัน ถ้าอยากมีโอกาสการขอสินเชื่อผ่านฉลุย อนุมัติรวดเร็วทันใจ แนะนำว่าควรจะเลือกสมัครสินเชื่อกับสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีเงินเดือนเข้า หรือมีการเดินบัญชีเป็นประจำ เพราะจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือของรายได้ ยังเห็นถึงความมั่นคงในหน้าที่การงาน แถมอีกอย่างคุณยังเป็นลูกค้าของธนาคารอีกด้วย ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสการอนุมัติสินเชื่อได้

3. เช็กเครดิตบูโร ไม่ติดแบล็คลิสต์

เครดิตบูโรเป็นศูนย์รวมประวัติการชำระสินเชื่อเงินกู้และชำระหนี้บัตรเครดิตจากสถาบันการเงิน หากชำระไม่ตรงเวลา บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด จะมีการบันทึกข้อมูลไว้ หรือที่มักพูดกันติดปากว่า ติดเครดิตบูโรหรือติดแบล็คลิสต์ จะส่งผลต่อการขอสินเชื่อ เพราะนั่นแสดงว่าคุณไม่มีวินัยทางการเงิน และไม่มีความสามารถในการชำระคืน ทำให้ธนาคารเกิดความไม่มั่นใจ และไม่อนุมัติสินเชื่อให้ในที่สุด ดังนั้น นอกจากจะหาดูว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายแล้ว อย่าลืมเช็กเครดิตบูโร โดยปัจจุบันสามารถทำได้ด้วยตัวเอง และจัดการหนี้สินเหล่านั้นให้หมดเสียก่อนยื่นกู้

4. เตรียมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อให้ครบถ้วน

การเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อให้พร้อม นอกจากจะช่วยย่นระยะเวลาการขออนุมัติสินเชื่อให้สั้นลงแล้ว โอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติง่ายก็มีความเป็นไปได้สูง ซึ่งโดยหลัก ๆ แล้ว เอกสารในการสมัครสินเชื่อแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

4.1.เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

4.2.เอกสารแสดงรายได้

กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/ใบทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้/ผู้กู้ร่วม
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)

4.3.เอกสารทางด้านหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
 • กรณีมีผู้กู้ร่วม จะต้องมีหลักฐานประจำตัว และหลักฐานรายได้ของผู้กู้ร่วม
 • กรณีที่ขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ต้องเตรียมแผนธุรกิจมายื่นด้วย

สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายหรือยาก จะพิจารณาเอกสารเหล่านี้ โดยสามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารก่อนได้ เพื่อที่เมื่อไปถึงธนาคารแล้ว จะได้ไม่ขาดตกบกพร่อง เป็นเหตุให้ต้องกลับบ้านเพื่อนำมายื่นใหม่อีกครั้ง ซึ่งนอกจากจะทำให้เสียเวลาแล้ว ยังยืดเวลาการอนุมัติให้ยาวออกไปอีก

5. กู้ร่วมเพิ่มโอกาสในการกู้ซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น

กู้ร่วม เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้การยื่นกู้สินเชื่อผ่านง่าย แม้จะมีข้อจำกัดเรื่องรายได้ซึ่งอาจะทำให้ได้วงเงินกู้ไม่เป็นตามที่ตั้งเป้าไว้ โดยตามเงื่อนไขของการกู้ร่วมจะกำหนดให้กู้ร่วมได้กับพ่อแม่ พี่น้อง (นามสกุลเดียวกัน) คู่สมรส (ที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนสมรส) รวมไปถึงกลุ่มคู่รัก LGBTQ ซึ่งจำเป็นต้องมีเอกสารบ่งบอกว่าอยู่ด้วยกัน สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย การกู้ร่วมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทางธนาคารนำมาพิจารณา

สรุปข้อมูล สินเชื่อบ้าน ธนาคาร ไหน อนุมัติ ง่าย

การเลือกธนาคารที่อนุมัติสินเชื่อบ้านง่ายควรพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงความสามารถในการผ่อนชำระหนี้และเครดิตทางการเงินของคุณ นอกจากนี้ยังควรพิจารณาเงื่อนไขและสิทธิ์ในการกู้ยืมเพื่อให้มั่นใจว่าสินเชื่อที่เลือกเหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของคุณ อย่างไรก็ดี แต่ละธนาคารจะมีข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย ในเบื้องต้นควรศึกษาและเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ เช่น รายได้, ความสามารถในการผ่อนชำระ, อายุ และอาชีพ พร้อมอัปเดตอัตราดอกเบี้ยบ้าน 2566 ทุกธนาคาร เพื่อเลือกธนาคารที่มีข้อเสนอตรงกับความต้องการของคุณ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ :
 • รับฝากขาย จัดหา บ้าน ที่ดิน คอนโด พร้อมสินเชื่อ : https://nisarealestate.com

NISA Real Estate นายหน้าขายบ้าน มืออาชีพ มี คุณภาพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในด้านการตลาดและการขาย พร้อมให้คำแนะนำค่ะ