Tag Archives: นายหน้า ขายบ้าน นนทบุรี

การตั้งราคาเพื่อขายที่อยู่มือสอง

หากเราจะขายบ้าน หรือ ที่อยู่อาศัย การตั้งราคาขายก็เป็นส่วนหนึ่ง ในการตัดสินใจ สำหรับผู้ซื้อ หากเราตั้งราคาที่สูงเกินความจริง โอกาสที่จะขายได้ก็แทบจะไม่มี แต่หากตั้งราคาต่ำจนทำให้เราแทบไม่เหลืออะไรเลย ดังนั้น การตั้งราคาขายบ้านมือสองนั้น มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา ดังนี้ ขนาดของบ้าน : ขนาดของบ้านมีผลต่อราคาด้วย โดยบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า หรือมีห้องนอนหลายห้อง อาจมีราคาสูงกว่าบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยน้อยและมีห้องนอนน้อยกว่า 2.สถานที่ตั้งของบ้าน : บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความต้องการสูงหรือมีความสะดวกสบายเช่น ใกล้สถานีรถไฟฟ้า สถานีขนส่ง หรือตลาด อาจมีราคาสูงกว่าบ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีความสะดวกสบายเหล่านี้ 3. สภาพบ้าน : สภาพบ้านที่ดี อย่างเช่นบ้านที่มีการซ่อมแซมและปรับปรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอจะมีราคาสูงกว่าบ้านที่สภาพไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบ้านมีซ่อมแซมที่จำเป็น เช่น ซ่อมแซมเครื่องทำน้ำอุ่น หรือเปลี่ยนท่อน้ำ โดยที่ผู้ขายได้ทำการซ่อมแซมและปรับปรุงให้เรียบร้อยแล้ว 4. อายุของบ้าน : บ้านที่มีอายุมากกว่า 20 ปี อาจมีราคาถูกกว่าบ้านที่มีอายุน้อยกว่านี้ เนื่องจากอายุของบ้านส่งผลต่อความหลุดหลิวของโครงสร้างและการใช้งาน 4. สิ่งอำนวยความสะดวก : บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้สถานีขนส่งสาธารณะ เช่น BTS หรือ MRT จะมีความสะดวกสบายในการเดินทางและเป็นจุดเชื่อมต่อกับสถานที่ต่างๆ ใกล้ศูนย์การค้าเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆ โรงเรียนและมหาวิทยาลัย […]

แนะนำ 6 เทคนิคการตั้งราคาขาย บ้านมือสอง ให้ขายง่าย

เทคนิคการตั้งราคาขาย บ้านมือสอง

เทคนิคการตั้งราคาขาย บ้านมือสอง หากเราจะขายบ้าน หรือ ที่อยู่อาศัย การตั้งราคาขายก็เป็นส่วนหนึ่ง ในการตัดสินใจ สำหรับผู้ซื้อ หากตั้งแพงเกินไป